İş ve Staj Olanakları

İş ve Staj Olanakları

İK Politikası

Şirket amaçlarının gerçekleşmesi için insan unsurunun belirleyiciliğine inanarak insan kaynakları politikamızı “önce insan” yaklaşımı çerçevesinde oluşturduk.

Bu çerçevede, insan kaynakları temel politikamız,çalışanlarımızın gelişmelerine fırsat ve katkı sağlayan sistem ve uygulamalarla, onların motivasyonları, iş tatmini ve mutlulukları ile birlikte verimliliğimizi arttırmaktır.

Ana Hedeflerimiz:

  • Değişime ve yeniliğe açık,
  • Öğrenen ve sürekli kendini geliştirme çabası gösteren,
  • Takım ruhu ve “Biz Bilinci” ile hareket ederek çabalarını kişisel performansın yanında şirket performansına yansıtan bir çalışan profili yakalamak,

 

Değerlerimiz

Önce İnsan” yaklaşımı çerçevesinde;

  • Çalışanların insanlık onurlarına saygı duyar onlara güvenir, takdir eder ve başarıyı paylaşırız. 
  • Çalışanların kişisel bilgilerinin gizliliğine önem veririz.
  • Sürdürülebilir bir gelecek için; çalışanlarımızın sağlık ve güvenlikleri başta olmak üzere üzere tüm sorumluluklarımızı yerine getiririz.